dijous, 4 de maig de 2017

RESOLUCIÓ DE LA CÈL·LULES DE CASTELLÓ DEL PCPE I ELS CJC


Les cèl·lules de Castelló del PCPE i els CJC, reunides el 23 d'abril de 2017, ha rebut i debatut la informació dels esdeveniments a la reunió del CC del nostre Partit, en relació amb la qual ha acordat el següent:
a) Manifestar el seu suport unànime a la legítima direcció del PCPE, elegida al X Congrés, celebrat en juny de 2016.
b) Considerar intolerable l'actuació de la minoria de membres del CC, que després d'un període d'activitat fraccional com ha quedat clarament de manifest, intenten usurpar les sigles del PCPE, amb una actitud impròpia de comunistes que els desqualifca com a militants del nostre Partit.
c) Manifestar la seua disposició a seguir treballant pel desenvolupament del PCPE, en la línia política aprovada pel X Congrés i amb la direcció elegida en ell, encapçalada pel camarada Carmelo Suárez.
d) Garantir el correcte ús i difusió de les nostres xarxes i pàgines web originals, enfront de les adreces que han sigut creades pels elements fraccionals per a generar confusió, després del fracassat intent d'ensenyorir-se dels nostres canals de comunicació:
pcpe.es 
unidadylucha.es

Castelló, 23 d'abril de 2017
Cèl·lules de Castelló del PCPE i els CJC
-------------------------------------------------------------------------------
Traducció al castellà
RESOLUCIÓN DE LA CÉLULA DE CASTELLÓ DEL PCPE Y LOS CJC
Las célula de Castelló del PCPE y los CJC, reunida el 23 de abril de 2017, ha recibido y debatido la información de los eventos en la reunión del CC de nuestro Partido, en relación con la cual ha acordado lo siguiente:
a) Manifestar su apoyo unánime a la legítima dirección del PCPE, elegida en el X Congreso, celebrado en junio de 2016.
b) Considerar intolerable la actuación de la minoría de miembros del CC, que después de un período de actividad fraccional como ha quedado claramente de manifiesto, intentan usurpar las siglas del PCPE, con una actitud impropia de comunistas que los descalifica como militantes de nuestro Partido.
c) Manifestar su disposición a seguir trabajando por el desarrollo del PCPE, en la línea política aprobada por el X Congreso y con la dirección elegida en él, encabezada por el camarada Carmelo Suárez.
d) Garantizar el correcto uso y difusión de nuestras redes y páginas web originales, frente a las direcciones que han sido creadas por los elementos fraccionales para generar confusión, tras el fracasado intento de adueñarse de nuestros canales de comunicación:
pcpe.es 
unidadylucha.es

Castelló, 23 de Abril de 2017
Célula de Castelló del PCPE y los CJC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada